Πρόγραμμα Γονείς.gr 
Αναλυτικές Πληροφορίες
  
Στο πρόγραμμα γονείς.gr, κάθε γονέας που συμμετέχει δικαιούται δωρεάν 5-ωρη κατ' οίκον εκπαίδευση από ειδικό εκπαιδευτή.  Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού, σε ώρες που βολεύουν τον γονέα και συνήθως ολοκληρώνεται σε 2 ή 3 συναντήσεις.

Στο τμήμα αυτό της εκπαίδευσης γίνεται ανάπτυξη βασικών θεμάτων χρήσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα των Windows και επείδειξη των δυνατοτήτων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται καθημερινά όπως το Word για επεξεργασία κειμένου και το Excel για υπολογισμούς. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια χρήσης του Διαδικτύου (Internet) και των κινδύνων που υπάρχουν εξαιτίας της ηλεκτρονικής απάτης.

Στο επόμενο στάδιο της 5-ωρης κατ' οίκον εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής εγκαθιστά στον υπολογιστή του δικαιούχου ένα πρόγραμμα γονικού ελέγχου. Με το πρόγραμμα αυτό, κάθε γονέας μπορεί να εποπτεύει τη χρήση του συγκεκριμένου υπολογιστή τόσο σε επίπεδο εφαρμογών που εκτελούνται όσο και σε επίπεδο χρήσης του Διαδικτύου (ποιες σελίδες επισκέπτονται τα παιδιά και πόσο χρόνο δαπανούν σε αυτές). Ο εκπαιδευτής θα ενημερώσει πλήρως τον γονέα για την χρήση του προγράμματος αυτού ώστε να έχει πλήρη έλεγχο και εποπτεία των κινήσεων που γίνονται στον υπολογιστή ακόμα και όταν ο ίδιος απουσιάζει. Μπορεί ο γονέας να ορίζει χρονικά όρια στη χρήση του υπολογιστή καθώς και να ενημερώνεται αυτόματα για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του Internet. Το πρόγραμμα αυτό θα παραμείνει σε χρήση και μετά τη λήξη της δράσης "γονείς.gr", σε περίπτωση που ο γονέας το επιθυμεί.

Επίσης θα γίνει εγκατάσταση και επίδειξη του προγράμματος αυτόνομης εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κάθε γονέας πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ώρες αυτόνομης εκπαίδευσης στο σπίτι του μέσω του προγράμματος αυτού. Θα εγκατασταθούν 2 προγράμματα:

1.      Ένα πρόγραμμα με βιντεομαθήματα, στα οποία γίνεται πλήρη ανάλυση των θεματικών ενοτήτων απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ενός υπολογιστή. Αναπτύσονται οι εξής ενότητες:

  • Διαχείριση Αρχείων (MS Windows XP-Vista)
  • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word XP)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel XP)
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
  • Βάσεις Δεδομένων (MS Access XP)
  • Παρουσιάσεις (MS PowerPoint XP)
2.     Ένα αυτοβαθμολογούμενο σύστημα πρακτικής άσκησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο ο δικαιούχος εξοικειώνεται πλήρως με την εξεταστική διαδικασία και οριστικοποιεί την επιτυχία του στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Και στα δύο προγράμματα, ο γονέας έχει απεριοόριστη πρόσβαση μέχρι το χρονικό διάστημα λήξης της δράσης " γονείς.gr ", δηλαδή μέχρι 15 Μαΐου 2009.

Σε περίπτωση που το επιθυμεί, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του ή στο τέλος αυτής, μπορεί ο γονέας να συμμετάσχει εντελώς δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων που έχει αποκτήσει. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα κέντρα μας κάθε εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό θα λάβει πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, τον Ιδιωτικό Τομέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκύρηξη του ΑΣΕΠ τόσο για πρόσληψη νέου προσωπικού ή ακόμα και για μεταβολές εργασιακής κατάστασης όπως πχ. μετατάξεις. 

Αν θέλετε μπορείτε με τον παρακάτω σύνδεσμο να συνδεθείτε με την επίσημη σελίδα του έργου. 

Πρόγραμμα γονείς.gr . Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο του κέντρου μάθησης UNION Education  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το κέντρο μας στο τηλέφωνο 2310 839026 
και ο υπέθυνος σύμβουλος εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει αναλυτικά για όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης " γονείς.gr". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bookmark and Share